Slovenská akadémia manažmentu
World Oxford Coaching Centre of Slovak
ODBORNÍ GARANTI
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
predseda Správnej rady SAM o.z.
http://www.sam-km.sk


JUDr. Ing. Vladimír Ludvík, MBA
prezident W OXFORD CCS s.r.o.
http://www.woccs.com
Ing. Peter Kvarda, PhD.
IT manažér samtesty.sk
riaditeľ Web Web v.o.s.
http://www.webweb.sk
doc. Ing. František Lipták, PhD. DrSc.
člen Správnej rady SAM o.z. a predseda
Medzinárodnej redakčnej rady časopisu
Manažment podnikania a vecí verejných
http://www.sam-km.sk
Ing. Linda Móderová, MBA
viceprezident W OXFORD CCS s.r.o.
http://www.woccs.com
JUDr. Roman Hromádka
legal manažér samtesty.sk
právnik GESTUM legal v.o.s.
http://www.gestum.sk
Jazykové testy
Jazykový test Oxford Univerzity: Oxford Intensive School of English
viac...
Vedomostné testy
Test úrovne vedomostí z celostného manažmentu
viac...
Manažérske testy
Ohodnotenie zmyslu pre spravodlivosť
Ohodnotenie vlastného time managementu
viac...
(c) Samtesty.sk, 2014, Created by Web Web, v.o.s., Powered by WebTesty.sk, Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk