Slovenská akadémia manažmentu
World Oxford Coaching Centre of Slovak
PRVÉ CERTIFIKOVANÉ TESTY OSOBNOSTI A KOMPETENTNOSTI MANAŽÉROV

Milí priatelia,
vstúpili ste do inovatívneho portálu prvého IT "Asset Manager Centra" na ohodnocovanie manažérskych spôsobilostí.

Vhodná kombinácia manažérskych situácií a diagnostických metód Vám zabezpečuje objektivitu ohodnocovania kompetentnosti a štruktúry manažérskej osobnosti z aspektu plnenia terajšej alebo budúcej pracovnej alebo podnikateľskej pozície.

Absolventi testov, získavajú prestížne jazykové, vedomostné, zručnostné a osobnostné certifikáty, ktoré im pomôžu na ceste ich úspešnej kariéry.

OTESTUJTE SA A ZÍSKAJTE PRESTÍŽNE CERTIFIKÁTY
Slovenskej akadémie manažmentu
a World Oxford Coaching Centre of Slovak
1. Vykonajte test
2. Získajte certifikát
Štatistiky:
Jazykové testy: 165 vykonaných testov
Vedomostné testy: 142 vykonaných testov
Manažérske testy: 167 vykonaných testov
Jazykové testy
Jazykový test Oxford Univerzity: Oxford Intensive School of English
viac...
Vedomostné testy
Test úrovne vedomostí z celostného manažmentu
viac...
Manažérske testy
Ohodnotenie zmyslu pre spravodlivosť
Ohodnotenie vlastného time managementu
viac...
(c) Samtesty.sk, 2014, Created by Web Web, v.o.s., Powered by WebTesty.sk, Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk